www.checkmytrip.com: Сіз бұл сілтеме бойынша сіздің билеттер тексеруге болады

Тексеру үшін, Сіз (6 таңбалардың тұратын) брондау нөмірін және «Новое путешествие» жолаушыға атын енгізу қажет.

Экранда енгізілгеннен кейін сіздің ұшу туралы ақпаратты аяқтайды.

Ақпарат жоқ болса, қоңырау-орталығында бізге қоңырау (7-727-35-45-000) немесе callcenter@bekair.com жазыңыз.

 

Можете проверить Ваши билеты по данной ссылке: www.checkmytrip.com

Для проверки Вам нужно ввести номер брони (состоит из 6 символов) и фамилию пассажира в меню "Новое путешествие".

После ввода у Вас на экране выйдет полная информация о Вашем перелете.

Если информация будет отсутствовать, просим Вас перезвонить к нам в call-center (7-727-35-45-000) или написать на callcenter@bekair.com

 

 

You can check your tickets at this link: www.checkmytrip.com

To test you have to enter the reservation number (consisting of 6 characters) and the name of the passenger in the "New Journey".

After you have entered on the screen will complete information about your flight.

If information is missing, please call us in the call-center (7-727-35-45-000) or write to callcenter@bekair.com.